List do Generalnego Konserwatora Zabytków – odpowiedz na pismo burmistrza Karpacza
SOKiAS