Popieramy i zachęcamy do głosowania na Tobiasza Frytza i jego kandydatów na radnych!
SOKiAS