Zespół Przyrodniczo–Krajobrazowy Płomnica -Skalne
SOKiAS