Walka o uchylenie studium na ostatniej prostej!!!
SOKiAS