W pełni popieramy stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków!
SOKiAS