Urząd Miasta Karpacza ODMAWIA publikacji zaproszenia na spacery przyrodnicze!!!!
SOKiAS