„Zielone światło …” czyli brak zroozumienia
SOKiAS