Protest przeciwko budowie drogi gminnej z miejscami postojowymi i ronda w Marczycach.
SOKiAS