Opublikowano dane osobowe składających petycje! Skargi do UODO na Burmistrza!
SOKiAS