Czy „Gołębiewski” i inne budowle hotelowe wpisują się w krajobraz?
SOKiAS