Konserwator rozpoczyna procedurę wpisu do rejestru zabytków!!!
SOKiAS