Kolejny program Anity Gargas o patologiach w Kowarach, Karpaczu, Ścięgnach!
SOKiAS