Karpacz bez Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Płomnica-Skalne
SOKiAS