Gigantyczny parking Gołebiewskiego konsekwencją zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w Karpaczu?
SOKiAS