Co nam zostało z tych Sudetów – dr inż. M.Staffa
SOKiAS