List do Generalnego Konserwatora Zabytków - odpowiedz na pismo burmistrza Karpacza