List z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Burmistrza Karpacza, Wojewody I Konserwatora Zabytków